Terapia IFS - metoda leczenia ran psychicznych - snazykgranicki.pl

Terapia IFS - metoda leczenia ran psychicznych

Krótki opis terapii IFS


Model wewnętrznych systemów rodzinnych w skrócie IFS to rodzaj psychoterapii indywidualnej. Opracowana przez Richarda C. Schwartza w latach 80. Jego podejście do rozwiązywania problemów opiera się na integracji pomiędzy różnych punktów widzenia. W praktyce terapia IFS zakłada, że umysł składa się z pewnych subosobowości. Każdy z nich jest odrębną jednostką. Jednym słowem pojedyncza stuosobowość ma własny punkt widzenia. Wszystkie odrębne cechy są połączone ze sobą poprzez Jaźń. To nic innego jak rdzeń, w którym wszystkie naczynia połączone mają swój początek.


Wykorzystanie systemów rodzinnych pozwala na odszukanie własnego przeznaczenia. W tym znaczeniu Jaźń pełni rodzaj domowego ogniska. Członkami rodziny są subosobowości. Jako odrębne istoty posiadające własne pasje, zainteresowania muszą ze sobą współpracować. W skrócie terapia IFS pozwala naszym myślom ze sobą współpracować.


Korzyści dla zdrowia psychicznego


Uczestnictwo w terapii pozwala na odzyskanie równowagi psychicznej. Terapia IFS pozwala na wyleczenie zadrapań i ran z przeszłości. Założeniem psychoterapii jest odkrycie przyczyny negatywnych skutków subosobowości. Terapia IFS zakłada, że wewnętrzni członkowie rodziny są w gruncie rzeczy dobrzy. Jeśli działanie jest wbrew naszej woli to subosobowość działa nieświadomie z innymi częściami to walka jest tu zbędna. Na terapii pacjent będzie pracował nad akceptacją swoich wewnętrznych demonów. Poza pogodzeniem się z własnymi przywarami terapia IFS zakłada wewnętrzne połączenie i harmonie z własnym ciałem. Poznanie mechanizmów własnych zachowań umożliwi pracę nad nimi.


Na początek pacjent będzie podążał nad własnym Ja. Po dotarciu do samego kłębka pacjent będzie odnajdywał coraz szersze zakamarki własnej duszy. Dostęp do Jaźni odbywa się poprzez rozwój duchowy i samoświadomość, a także uzdrawianie psychiczne. Pozbycie się własnych demonów odbywa się na 4 poziomach mentalnych od ciekawości, więzi, współczucia i spokoju. Po przepracowanej terapii pacjent poczuje ulgę na ciele.

Słowa kluczowe:Terapia IFS,