AKTUALNOŚCI

Konkurs dla przedsiębiorców z Mazowsza

Dotacje dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego na realizację projektów innowacyjnych (konkurs organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych):

Od 28 listopada br. do 31 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy z Województwa Mazowieckiego mogą składać wnioski o dofinansowanie. Dotacje przeznaczone są wyłącznie dla małych i średnich firm, działających na terenie Województwa Mazowieckiego co najmniej od sześciu miesięcy.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

– rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych;

– realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

Do dofinansowania można zgłosić następujące kategorie wydatków:

– materiały i roboty budowlane;

– zakup, lub modernizacja środków trwałych wraz z kosztem dostawy, instalacji, uruchomienia (minimum 60% budżetu projektu);

– wartości niematerialne i prawne

Wydatki dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. zakup i konfiguracja sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania, baz danych oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji) nie mogą przekroczyć 30% budżetu projektu.

Poziom dofinansowania:

tabela-mazowsze

  • Maksymalny poziom dofinansowania: 4 000 000 PLN
  • Minimalny poziom dofinansowania: 2 000 000 PLN
  • Projekty muszą być zlokalizowane na terenie Województwa Mazowieckiego.
  • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 września 2018 roku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0)

https://mewa2.mazowia.eu/#/

Kancelaria Snażyk Granicki organizatorem Venture Capital Kongres 2018 – 13 kwietnia GPW Warszawa

Kancelaria Snażyk Granicki ma zaszczyt zaprosić na pierwsze w Polsce wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity. Kongres odbędzie się dnia 13 kwietnia 2018 roku...

Dowiedz się więcej

Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado

Kolejna transakcja za nami! Miło nam ogłosić, że Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado, która oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży transportowej. Gratulujemy obu stronom i życzymy wielu kolejnych, udanych przedsięwzięć.

Dowiedz się więcej

Idea Innovation Hub stworzona przez KNF wyróżniona przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego

Dzięki inicjatywie KNF i stworzeniu Innovation Hub, Polska została wymieniona wśród 14 państw, takich jak Singapur, Hong Kong, Niemcy czy Wielka Brytania działających na rzecz rozwoju branży FinTech w lutowym raporcie opublikowanym przez Bazylejski...

Dowiedz się więcej

Futertech.legal – nasz nowy blog skupiony wokół prawa nowych technologii.

Zapraszamy do śledzenia naszego najnowszego projektu! 🔥🔥 Prezentujemy bloga www.futuretech.legal skupionego wokół tematyki prawa nowych technologii, którego opiekunem jest mec. Arkadiusz Szczudło. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym tekstem pt.: „Prawo a Crowdfunding, czyli...

Dowiedz się więcej