SPECJALIZACJE

To właśnie w tych dziedzinach czujemy się najlepiej:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa ochrony danych osobowych, ochrony prywatności, a także tajemnic zawodowych. Zapewniając wsparcie naszym klientom

  • opracowujemy dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych (polityki bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, rejestry osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia do GIODO baz danych i ich aktualizacje, zgłoszenie do GIODO Administratorów Bezpieczeństwa Informacji);
  • oferujemy bieżące wsparcie prawne w przypadku awarii i wycieków danych;
  • doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych w stosunkach pracowniczych;
  • doradzamy w zagadnieniach związanym z przekazywaniem danych do Państw trzecich, również w zakresie przygotowania i zastosowania Wiążących Reguł Korporacyjnych (Binding Corporate Rules) i Standardowych Klauzul Umownych;
  • doradzamy w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej z uwzględnieniem zagadnień przekazywania danych osobowych poza obszar EOG;
  • analizujemy przepływy danych osobowych w spółce (podmiocie przetwarzającym dane) oraz zewnętrzne w celu ustalenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
  • reprezentujemy naszych Mocodawców w postępowaniach kontrolnych GIODO oraz w ewentualnych postępowaniach pokontrolnych.

Zajmujemy się również wsparciem przy opracowaniu polityki prywatności i ochronie danych osobowych dla podmiotów prowadzących działalność e-commerce. Pomagamy w szczególności w:

  • audytach prawnych stron internetowych;
  • opracowywaniu polityk prywatności, polityk cookies;
  • rejestracji baz danych w GIODO.

Dbamy o optymalne sformułowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych dla podmiotów prowadzących działalność e-commerce tak, aby odpowiadała ona dynamice rynku usług e-commerce.

Mieliśmy przyjemność reprezentować interesy m.in.:

 

 

ZAUFALI NAM

Jeszcze nie przekonany? Zapytaj ich: