SPECJALIZACJE

To właśnie w tych dziedzinach czujemy się najlepiej:

ZNAKI TOWAROWE

Rejestracja znaku towarowego jest kluczowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw działających zarówno w internecie, jak i offline. Zapewnia ona najpełniejszą ochronę marki przed nieuczciwą konkurencją. Dlatego wspieramy naszych klientów podczas zgłoszenia do ochrony znaków towarowych: w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP; w trybie wspólnotowym w Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; w trybie międzynarodowym w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Pomagamy w szczególności:

  • w badaniu zdolność rejestrowej znaków towarowych słownych, słowno-graficznych, przestrzennych, dźwiękowych i innych,
  • w opracowaniu wniosku o przedłużenie praw ochronnych znaków towarowych i dokonanie zmian w rejestrach znaków towarowych,
  • w sporządzeniu umowy licencyjnej dotyczącej znaków towarowych,
  • reprezentując klientów na etapie przedsądowym i sądowym w sprawach związanych z naruszeniem prawa z rejestracji znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Mieliśmy przyjemność współpracować z:

 

ZAUFALI NAM

Jeszcze nie przekonany? Zapytaj ich: