Artur Granicki

Partner Zarządzający

Artur Granicki

Partner Zarządzający

Artur Granicki jest ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, prawa transakcji finansowych oraz projektów związanych z finansowaniem przedsiębiorstw.

Od samego początku swojej drogi zawodowej związany jest z rynkiem kapitałowym oraz prawem transakcyjnym.

Przed założeniem Kancelarii Snażyk Granicki założył oraz pełnił funkcję partnera w kancelarii SGP Legal Snażyk Granicki. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego gdzie do jego obowiązków należało udzielanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorów, przygotowywanie stanowisk KNF i wyjaśnień dla podmiotów nadzorowanych w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

Na wcześniejszym etapie swojej kariery pracował jako prawnik w renomowanych kancelariach prawnych, gdzie odpowiadał za obsługę podmiotów rynku kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz banków. W trakcie swojej praktyki zawodowej uczestniczył w wielu transakcjach kapitałowych związanych z finansowaniem podmiotów gospodarczych, emisją obligacji, nabywaniem znacznych pakietów akcji, zakładaniu funduszy inwestycyjnych oraz wprowadzaniu spółek na GPW oraz Newconnect.

Pełnił również funkcję prawnika wewnętrznego w Noble Funds TFI, gdzie odpowiadał za kompleksową obsługę regulacyjną oraz korporacyjną towarzystwa, funduszy inwestycyjnych oraz transakcji ich spółek portfelowych.

Artur Granicki posiada tytuł radcy prawnego, a tytuł magistra prawa uzyskał na uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiował również na Oxford and Cherwell Valley College, ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa spółek oraz studia podyplomowe z zakresu prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, jest autorem kilkudziesięciu publikacji i opracowań z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek. Obecnie, Artur Granicki jest członkiem Zespołu do spraw opracowania Prostej Spółki Akcyjnej przy Ministerstwie Rozwoju.

Tomasz Snażyk

Partner Zarządzający

Tomasz Snażyk jest ekspertem w dziedzinach umów inwestycyjnych, M&A, project finance, prawie spółek, a także wdrożeń projektów R&D oraz projektów energetycznych. Na co dzień doradza inwestorom, funduszom Venture Capital...

Zobacz profil

Artur Granicki

Partner Zarządzający

Artur Granicki jest ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, prawa transakcji finansowych oraz projektów związanych z finansowaniem przedsiębiorstw. Od samego początku swojej drogi zawodowej...

Zobacz profil

Katarzyna Mordaka

Partner

Katarzyna Mordaka jest ekspertem w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, prawa papierów wartościowych oraz prawa spółek.

Zobacz profil

Magdalena Korol

Partner

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, jak również prawie mody (Fashion Law), które od kilku lat promuje i rozpowszechnia w Polsce. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną marki....

Zobacz profil

Marta Pajączkowska

Starszy Prawnik

Marta Pajączkowska jest ekspertem w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, w tym transakcji M&A i procesów due diligence, jak również prawa własności intelektualnej oraz prawa budowlanego.

Zobacz profil

Anna Rak

Starszy Prawnik

Anna Rak specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych (w tym w sporach inwestycyjnych) oraz mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych, a także w...

Zobacz profil

Krzysztof Szachogłuchowicz

Starszy Prawnik

Krzysztof Szachogłuchowicz jest ekspertem w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, prawa papierów wartościowych oraz prawa spółek. Jego doświadczenie...

Zobacz profil

Damian Szczerbaty

Prawnik

Damian Szczerbaty specjalizuje się w tematyce związanej z procesami inwestycyjnymi, prawem spółek, prawem własności intelektualnej oraz ochroną danych osobowych. W kancelarii zajmuje się obsługą funduszy VC, branży e-commerce oraz...

Zobacz profil

Miłosz Sałagan

Prawnik

Miłosz Sałagan specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i finansowego ze szczególnym uwzględnieniem formalnych aspektów działalności funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy, alternatywnych spółek inwestycyjnych i podmiotów zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych, w...

Zobacz profil

Patrycja Ptak

Prawnik

Patrycja Ptak specjalizuje się w prawie procesowym, zwłaszcza z zakresu spraw cywilnych i gospodarczych oraz sporów korporacyjnych. Od początku swojej drogi zawodowej związana jest z problematyką prawnoprocesową. Patrycja Ptak...

Zobacz profil

Jakub Polak

Prawnik

Jakub Polak specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii pracował jako prawnik wewnętrzny w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie...

Zobacz profil

Bartosz Tokajuk

Prawnik

Bartosz Tokajuk specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego, a w szczególności w obsłudze prawnej transakcji M&A, badaniach due diligence oraz procesach inwestycyjnych. Ponadto do jego zadań...

Zobacz profil

Arkadiusz Szczudło

Prawnik

Arkadiusz Szczudło specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, reklamy i mediów, nowych technologii i ochronie marki oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Od początku swojej drogi zawodowej związany jest z branżą...

Zobacz profil

Alicja Cessak

Prawnik

Alicja Cessak specjalizuje się w prawie korporacyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z warszawskimi kancelariami oraz w ramach staży zagranicznych (Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli, GMX Law w...

Zobacz profil

Maciej Kołtoński

PR Manager

Maciej Kołtoński jest osobą odpowiedzialną za kształtowanie wizerunku Kancelarii, w tym za kontakty z dziennikarzami, koordynację udziału w konferencjach oraz za działania o charakterze marketingowym. Przed dołączeniem do zespołu...

Zobacz profil

Eliza Moskwa

Office Manager

Eliza Moskwa na co dzień dba o prawidłowe funkcjonowanie Kancelarii oraz zapewnia sprawny obieg dokumentów i korespondencji pomiędzy Kancelarią, Klientami oraz Sądami i organami administracji publicznej. Odpowiada również za...

Zobacz profil

Jerzy Łopatyński

Asystent Prawny

Jerzy Łopatyński specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz w prawie korporacyjnym. Na co dzień zajmuje się obsługą startupów i sprawami związanymi z prawem handlowym. Jerzy jest studentem IV...

Zobacz profil